به نظر من یکی از رموز موفقیت روزافزون ما ایرانی ها نگاه مولتی فانکشنال به اشیا و افراد دورو ورمونه.

به عنوان مثال این تیر چراغ برق رو در نظر بگیرید. ازش به عنوان تابلو اعلانات، دفترچه یادداشت، سطل زباله و ... میشه استفاده کرد. البته بیلبورد تبلیغاتی هم می تونست باشه که اهالی محل به طور آشکاری کم کاری کردند در این زمینه و باید از مسئولین محل خواهش کنم به این کم کاری ها رسیدگی کنن ...

 

تهران، میرداماد بهار 1393