زباله های خطرناک

 

آیا زباله های خطرناک را می شناسید?

نمونه هایی از زباله های سمی خانگی

انواع چسب ها، شیره گیاهی یا لاتکس، رنگ های روغن، تینرهای نقاشی، انواع رنگبرها ازجمله وایتکس، گریس یا روغن اتومبیل، حلال های مخصوص زنگ زدگی، پاک کننده های چوب و فلز، 

لاک ناخن، استون و دیگر پاک کننده های متعارف، لوازم آرایشی، انواع پاک کننده ها و جلادهنده های سطوح، لوله بازکن ها،

فندک های ویژه روشن کردن گاز، انواع آفت کش ها، قارچ کش ها، علف کش ها و حشره کش ها. همچنین مرگ موش، محافظ های چوب، فیلترهای روغن، روغن های مصرف شده، 

پاک کننده های انژکتور و کاربراتور، ضدیخ ها، باتری های خودرو و دیگر باتری های معمولی، دماسنج های شکسته و داروها، همه از نمونه ترکیبات سمی و خطرناک هستند.

/ 0 نظر / 17 بازدید