سهم ما...

میدانیم که گازهای گلخانه ای (دی اکسید کربن، متان ...) که انسان با مصرف سوخت های فسیلی انتشار میدهد منجر به گرمایش جو زمین و تغییر اقلیم میشود.

بر اساس آخرین گزارش ای پی سی سی فعالیت های انسان در سال ٢٠١٠ منجر به رها شدن ۵٠ میلیارد تن گاز گلخانه ای در جو زمین شد که ۶۵% این گازها را ده کشور از جمله ایران انتشار دادند :

١ - چین : 21.9 %
٢ - امریکا : 18.1 %
٣- هند : 6 %
۴ - ژاپن : 4.6 %
۵ - روسیه : 4.1 %
۶ - آلمان : 2.9 %
٧ - انگلستان : 2 %
٨ - کره جنوبی : 2 %
٩ - ایران : 1.8 %
١٠ - کانادا : 1.8 %

پس تصور نکنیم که در تغییر اقلیم جهانی نقشی نداریم !!!!!!!

 

/ 0 نظر / 21 بازدید