از خود چه به جای میگذاری؟!!

در پای زباله رد نیستیست برای بشر ...

زباله را باید :
1 - کاهش 
2 - تفکیک 
3 - بازیافت 
کرد. 
بین ٢ و ٣ هم تا آنجایی که میتوان "باز مصرف" نمود.

این تنها راه نجات است !!

با اشتراک گذاری فرهنگساز باشید دوستان.

/ 0 نظر / 24 بازدید