72 تا ما؟! / 72 تا من، تو؟!!

امیدوارم فرهنگ استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی هر چه زودتر بین هموطنانمون جا بیفتد تا بتوانیم به جای خیابان و اتوبان، طراحی مناظر سبز و بکر رو در شهرها شاهد باشیم...

در این ۳ عکس تعداد مسافران یکسان میباشد : ۷۲ نفر.
کاملا روشن است کدامیک از این وسائل حمل و نقل بیشترین فضا را اشغال و بالاترین آلودگی‌ را ایجاد میکند!!

این عکسها به درخواست شهرداری مونستر- آلمان جهت آگاه سازی شهروندان از پیامد‌های خودرو تک سرنشین گرفته شده.

/ 0 نظر / 23 بازدید