تصویر شهر مرا خط نزنید...

تهران، خیابان ولیعصر بهار 1393

وقتی توی این خیابون راه می رم انقدر احساسات مختلفی رو تجربه می کنم که آخر مسیر احساس سردرگمی می کنم نمی دونم خوشحالم ناراحتم عصبانیم افسرده ام خلاصه ...
منظره آشغالهای انباشته شده در کنار درختای کهنسال این خیابون یکی از اون مناظریه که سردر گمیم رو بیشتر می کنه. یعنی انقدر سخته پیداکردن یک سطل زباله؟؟!!!!!!
کاش یاد می گرفتیم به خودمون و به دیگران احترام بگذاریم و محیط زیستشون رو نابود نکنیم. تصویر ذهنیشون مخدوش نکنیم و ...

/ 0 نظر / 5 بازدید