بیابان زایی

بیابان زایی در کنار دو چالش تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین به عنوان سه چالش مهم جامعه جهانی در قرن 21 محسوب می شود 
بیابان زایی چیست؟

بیابان‌ زایی تخریب سرزمین به معنی کاهش یا از دست رفتن توان تولیدی یا اقتصادی اراضی دیم، مرتع، چراگاه، جنگل، بوته‌زار در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب می باشد.

عوامل موثر در بیابان‌ زایی

- بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب و خاک از طریق فعالیت‌های کشاورزی

- چرای بیش از حد دام

- قطع درختان و جنگل‌زدایی

- آبیاری و زهکشی نامناسب

- تغییرات اقلیمی

- بروز سیلاب‌های شدید

- خشکسالی های متناوب

آثار و پیامد‌های بیابان‌زایی

فرسایش خاک ناشی از باد و یا آب

از بین رفتن پوشش گیاهی (بخصوص گونه‌های بومی هر منطقه)

افت کمی و کیفی آب‌های زیر زمینی و خشک شدن قنات‌ها

سبز نشدن بذرها در چندین مرحله بذرپاشی

بلند شدن گرد و خاک زیاد از یک منطقه

کم شدن میزان بارندگی

از بین رفتن یا کوچ حیات وحش

کاهش حاصلخیزی خاک و افت توان تولید زمین‌های کشاورزی

هجوم ماسه‌های روان و خسارات ناشی از آن

بیکاری، گرسنگی و گسترش فقر

مهاجرت

بهترین راهکار برای این مشکل کاشت و حفظ پوشش گیاهی است

 

/ 0 نظر / 20 بازدید