و دیگر هیچ!!!!!

ساختن و ساختن و ساختن. به چه بهایی!!؟ نابودی هرآنچه پیش از ما حق زیستش مسلم بوده و هرگز آسیبی به تو نرسانده؟؟ نبرد ناجوانمردانه ای است برای کسانی که داعیه آدمیت دارند، تنها به بهانه پیشروی و همگامی با دنیای روز...

 شهرری- زمستان 1392

 

/ 0 نظر / 6 بازدید