وظیفه شهروندی!!!!!

عزیز دل چرا همین جوری سرگردون داری دنبال یه سطل زباله می گردی؟؟؟؟؟
خرابه رو نمی بینی بنداز توش برو دیگه!!!! واسه همینه کار گذاشتنش.

حالا اگه مسئولین به شرایط این کاروانسرای قدیمی رسیدگی نمی کنن!!! من و تو که

می تونیم اوضاع بهتر کنیم. نمی تونیم؟!!!

پس ؟؟؟ آره باباف بی نصیبش نذاریا، هر چی داریو دیگه به دردت نمی خوره رو بنداز توش!!

من روت حساب می کنماااا ...

 

شهرری زمستان 1392

/ 0 نظر / 11 بازدید